CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG


BỘ PHẬN

 

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

 Ban Giám đốc

 


 


TS. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
 Tổng Giám đốcCN. Nguyễn Văn Ảnh


Phó Tổng Giám đốc
 
TS. BS. Tạ Thị Thanh ThủyGiám đốc Điều hành
CN. Nguyễn Thị Hồng ThuGiám đốc Hành chínhBS. CKI.  Nguyễn Bích HảiPhó Giám đốc Chuyên mônCN. Nguyễn Thị ThúyChánh Văn phòng


P. Tổ chức - Hành chính


CN. Tăng Tú Ngọc


Trưởng phòng P. Kế hoạch Tổng hợpBS. CKII. Lê Minh NguyệtTrưởng phòngP. Tài chính - Kế toán
CN. Huỳnh Hiếu LýTrưởng phòngP. Kỹ thuật
KS. Nguyễn Công TrườngTrưởng phòngP. Điều dưỡng
CN. NHS. Trần Hà DiễmTrưởng phòng
 


Khoa Khám bệnhThS. BS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng


Phó Trưởng khoa 


Khoa Cấp cứuThS. BS. Bành Thanh Lan


Trưởng khoaKhoa Sản 1
BS. CKI. Nguyễn Kim DungTrưởng khoa Khoa Sản 2ThS. BS. Nguyễn Thị ThắmTrưởng khoa


Khoa Sản 3


BS. CKII. Huỳnh Kim Khoe


Trưởng khoaKhoa PhụThS. BS. Trần Thị Thu LanTrưởng khoaKhoa Sanh

 BS. CKII. Phan Thị NgaTrưởng khoa Khoa Sơ sinh
BS. CKII. Lê Thị Hoàng YếnTrưởng khoaKhoa Gây mê - Hồi sức
ThS. BS. Lê Quốc HảiTrưởng khoaKhoa Chẩn đoán hình ảnh
BS. Vũ Kim KhánhTrưởng khoaKhoa Dược
ThS. DS. Huỳnh Mỹ HạnhTrưởng khoaKhoa Xét nghiệm
BS. CKII. Trần Quốc DũngTrưởng khoaBộ phận CNTT
CN. Nguyễn Hoàng Minh TríTrưởng Bộ phậnBộ phận Cung ứng
DS. CKI. Nguyễn Diệp Kiều DungTrưởng Bộ phận