DANH SÁCH ĐỘI NGŨ Y BÁC SĨ


DANH SÁCH ĐỘI NGŨ Y BÁC SĨ

 

Trên 90% các Bác sỹ của Bệnh viện Phụ sản Mêkông có trình độ sau đại học, được đào tạo cơ bản tại Đại học Y Dược Tp. HCM và có trên 10 năm kinh nghiệm. Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện cho các Bác sỹ và nhân viên Bệnh viện được học tập nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức nhằm theo kịp những tiến bộ của ngành trên thế giới. 
 

BỘ PHẬN

 

HỌ TÊN

HỌC HÀM

 

 


TS. BS. Tạ Thị Thanh ThuỷTiến sĩBS. CKI. Nguyễn Bích Hải


BS. CKIBS. CKII. Lê Minh Nguyệt


BS. CKII
ThS. BS. Nguyễn Thị Thắm


Thạc sĩ

   


BS. CKI. Nguyễn Kim Dung


BS. CKI

 ThS. BS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng


Thạc sĩ

 


BS. CKI. Hồ Vân Phúc


BS. CKI

 ThS. BS. Nguyễn Vũ Đông Hằng


Thạc sĩ

 ThS. BS. Đinh Thị Vân Khanh


Thạc sĩ

 ThS. BS. Trần Thị Thu Lan


Thạc sĩ

 BS. CKI. Huỳnh Kim Phượng


BS. CKI

 ThS. BS. Trần Đại Quân


Thạc sĩ

 ThS. BS. Lê Nguyễn Anh Thi


Thạc sĩ

 ThS. BS. Võ Thị Tuyết


Thạc sĩ

 BS. CKI. Đặng Thị Phương Thảo


BS. CKI

 ThS. BS. Lê Thị Phương Uyên


Thạc sĩ

 ThS. BS. Bành Thanh Lan


Thạc sĩ

 ThS. BS. Lâm Hoàng Duy


Thạc sĩ

 PGS. BS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang


Phó Giáo Sư

 BS. Lê Thị Hoà Bình


BS

 BS. CKI. Dương Thị Thu Hải


BS. CKI

 ThS. BS. Lê Thị Hoàng Uyên


Thạc sĩ

 GS. BS. Nguyễn Duy Tài


Giáo Sư

 BS. Âu Nhật Luân


BS

 PGS. BS. Lê Hồng Cẩm


Phó Giáo Sư

 ThS. BS. Nguyễn Hồng Châu


Thạc sĩ

 PGS. BS. Võ Minh Tuấn


Phó Giáo Sư

 ThS. BS. Nguyễn Hồng Hoa


Thạc sĩ

 ThS. BS. Phạm Thanh Hoàng


Thạc sĩ

 ThS. BS. Nguyễn Duy Hoàng Minh Tâm


Thạc sĩ

 BS. CKII. Lê Thị Hoàng Yến


BS. CKII

 BS. CKII. Hồ Bích Châu


BS. CKII

 BS. CKI.  Phạm Thị Ngọc Hà


BS. CKI

 ThS. BS. Võ Nguyễn Diễm Khanh


Thạc sĩ

 BS. CKI. Trần Phú Khánh


BS. CKI

 ThS. BS. Trần Quốc Quang


Thạc sĩ

 


BS. Đào Bích Thủy


BS

   BS. CKI. Nguyễn Thị Thanh Tâm


BS. CKI

 BS. CKI. Huỳnh Ngọc Tuấn Anh


BS. CKI